Nije prošlo puno vremena od kada su uvedene Stambene zajednice, kao i profesionalno upravljanje istim. Sa ciljem zaštite života ljudi i imovine, Zakon o zaštiti od požara propisuje da svaka stambena zgrada mora imati odgovarajuću protivpožarnu zaštitu.

Prema članu 28 Zakona o zaštiti od požara – Stambene zgrade su dužne da donosu Pravila zaštite od požara koja moraju da sadrže tačku 1 i tačku 3 ovog člana.

    1. Organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno njegovo širenje;
  1. Plan evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, moraju biti istaknuta na vidljivom mestu.
stambene zgrade

Svaki sprat bi trebalo da ima aparat za gašenje požara. Vatrogasni aparat se upotrebljava za početno gašenje malih požara koji se još nisu proširili. Kako bi se sprečile krađe aparata, dostupni su ormarići za smeštanje protivpožarnih aparata. O upotrebi protivpožarnih aparata možete pročitati ovde .

Hidranti se koriste u slučajevima kada se požar već proširi na veći deo objekta. Važno je znati da se hidranti koriste samo kad je električna energija isključena. Ukoliko primetite požar  odmah obavestite  vatrogasce, pozivom na broj telefona 193.

Preporuka je da se stavi panik rasveta u zgrade, kako bi kretanje ljudi pri evakuaciji, u slučaju požara, bilo lakše. 

Pored navedenog, treba obratiti pažnju da putevi evakuacije budu prohodni, kao i prilazni put zgradi slobodan za pristup vatrogasnog vozila.

Protivpožarna zaštita u zgradi mora biti ispravna i u funkciji. Obaveza Skupštine stambene zajednice je nabavka protivpožarnih aparata, creva i mlaznica za zgrade koje imaju hidrantsku mrežu. Troškove održavanja i popravke protivpožarne opreme snose stanari zgrade.

Zakon o zaštiti od požara predviđa kazne od 300.000 do milion dinara za Skupštine stambene zajednice ako ne preduzmu odgovarajuće protivpožarne mere.