fbpx
STRUČNI ISPIT

Proširite svoje mogućnosti u firmi ili na tržištu rada.

 

Zaštita od požara je jedan od temelja savesnog i bezbednog poslovanja.

Polaganjem stručnog ispita, stičete pravo da obavljate poslove iz zaštite od požara, propisane zakonom, kao lice zaduženo za zaštitu od požara. 

U cilju sticanja Uverenja o položenom stručnom ispitu iz zaštite od požara, Meritus tim d.o.o. organizuje obuku kandidata sa srednjom i visokom stručnom spremom.  Zahtevani minimum obrazovanja je III stepen.

Za  prijavu na obuku i polaganje Stučnog ispita iz zaštite od požara pred komisijom MUP-a Sribje /Sektora za vanredne situacije/ potrebno je da pripremite sledeće dokumentaciju:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (nije važna starost dokumenta)
 • Potvrda o zaposlenju / potvrda sa biroa za nezaposlene
 • Overena fotokopija diplome – kod notara
 • Popunjena prijava kandidata

Predmeti obuhvaćeni programom za polaganje stručnih ispita lica koja rade na poslovima zaštite od požara su:

Kandidati sa srednjom stručnom spremom

 • Normatvno uređenje zaštite od požara
 • Opasne materije, požar i eksplozije
 • Preventivna zaštita od požara
 • Sredstva za gašenje požara
 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Taktika gašenja požara
 • Praktični deo – Vatrogasne vežbe

Kandidati sa visokom stručnom spremom

 • Normatvno uređenje zaštite od požara
 • Opasne materije, požar i eksplozije
 • Preventivna zaštita od požara
 • Sredstva za gašenje požara
 • Vatrogasne sprave i oprema
 • Taktika gašenja požara
 • Stabilni sistemi zaštite od požara

Kroz praksu se pokazalo da veliki broj ljudi ima nedoumicu oko opisa posla stručnog lica zaštite od požara. Shodno tome dajemo pregled nadležnosti, kako bi se stekla šira slika mogućnosti koje pruža polaganje Stručnog ispita iz zaštite od požara, kako u firmi, tako i prilikom traženja posla. Poslove stručnog lica ZOP podjednako dobro obavljaju i muškarci i žene.

Lice stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara ima dole navedene dužnosti:

1) Sprovodi preventivne mere zaštite od požara utvrđene Zakonom, drugim propisima i Pravilima zaštite od požara.
2) Redovno kontroliše funkcionisanje uređaja zaštite od požara i u slučaju neispravnosti odmah preduzima mere za sprečavanje neželjenih posledica i dovođenje uređaja u ispravno stanje.
3) Utvrđuje broj i razmeštaj protivpožarnih aparata, hidrantske i druge opreme, kontroliše njihovu ispravnost i preuzima potrebne mere radi njihove zamene, popravke, servisiranja…
4) Učestvuje u pripremi predloga Pravila zaštite od požara i drugih akata iz oblasti zaštite od požara, njihovog donošenja i sprovođenja.
5) Neposredno kontroliše sprovođenje utvrđenih ili naloženih mera zaštite od požara i u slučaju konstatovanja nepravilnosti i nedostataka bez odlaganja nalaže otklanjanje uočenih nepravilnosti ili zabranu rada.
6) Priprema program i sprovodi osnovnu obuku zaposlenih, kao i praktičnu proveru znanja iz oblasti zaštite od požara (testiranje)
7) Redovno izveštava rukovodioca o svim pojavama, promenama i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaže preduzimanje konkretnih mera.
8) Prati propise iz oblasti zaštite od požara, kao i tehnička dostignuća iz te oblasti i u skladu sa tim predlaže i preduzima mere radi unapređenja zaštite od požara.
9) Predlaže i kontroliše sprovođenje mera i normativa zaštite od požara prilikom adaptacija, rekonstrukcija, popravki i servisiranja koje se vrše u objektu.
10) Vodi propisane evidencije
11) Upozorava zaposlene u na potrebu pridržavanja predviđenih mera zaštite od požara.

KONTAKT

MERITUS TIM D.O.O.
Rabina Alkalaja 13,
11080 Zemun

+381 65 224 84 26
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google