OBUKA ZA POLAGANJE ISPITA UPRAVLJAČ ČAMCA „A“ i „B“ KATEGORIJE

Kompanije „MERITUS TIM“, „TE GROUP“ i „SRPSKI SPASILAČKI TIM“ su u okviru svog EDUKATIVNOG CENTRA organizovale, po prvi put u Srbiji, stručnu obuku za kandidate koji žele da polažu ispit za Upravljača čamca „A“ i „B“ kategorije, uz saglasnost Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Stručna obuka se održava po PRAVILNIKU o uslovima koje moraju da ispunjavaju lica za upravljanje čamcem, plovećim telom ili plutajućim objektom, programu i načinu polaganja stručnog ispita, kao i obrascima, sadržini, načinu izdavanja i trajanja dozvole za upravljanje( „Službeni glasnik RS“, br. 86 od 15. avgusta 2014, 57 od 29. juna 2015.)

Program OSNOVNE  stručne obuke za upravljača čamca obuhvata predavanje u trajanju od 12 časova.

Prvi dan je predviđeno održavanje 6 časova, teorijski deo, u učionici  Edukativnog centra, ul.Rabina Alkalaja br. 13, Zemun.

Drugi dan je predviđeno održavanje praktične obuke upravljanja čamcem, u trajanju od 6 časova.

U pripremi je i program POSEBNE  stručne obuke, za specijalizovane namene.

Predavači na Stručnoj obuci su istaknuti stručnjaci iz više oblasti, i poseduju jedinstvene kvalifikacije za održavanje ove obuke, I TO:

  1. Vladica Zdravković, magistar, zapovednik vrste „A“
  2. Milorad Vuković, magistar tehničkog obezbeđenja,
  3. Danilo Budimir, dipl. ing., Komadant SRPSKI SPASILAČKI TIM, procenitelj rizika, menadžer rizika.

U cenu je uračunat i priručnik u elektronskoj formi, CEVNI plakat sa znacima za regulisanje plovidbe, kao i Potvrda o ospobljenosti za plivanje.

Ispit se polaže u Kapetaniji.