Kako do A i B licence ZOP

“Investicija u znanje plaća najbolje kamate” B. Frenklin

Bavite se projektovanjem i došlo je vreme da pokrenete postupak za dobijanje licence. Ovo je tekst za Vas. 

Licence koje možete steći:

Licenca A – Izrada Glavnog projekta zaštite od požara 

Licenca B – Projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara       

  •  B1– Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
  •  B2 – Izrada projekta stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
  •  B3– Izrada projekta stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i parai izvođenje ovih sistema
  •  B4– Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija. 
  • B5– Projektovanje i izvođenje električnih instalacija i uređaja za prostore ugrožene eksplozivnim atmosferama (zapaljivim gasovima, parama zapaljivih tečnosti i eksplozivnim prašinama) i eksplozivima
  • B6– Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote

Polaganje stručnog ispita iz zaštite od požara je jedna od stepenica ka sticanju licence za izradu Glavnog projekta iz zaštite od požara kao i licence za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara.

Ukoliko imate nedoumicu šta je potrebno, evo pojašnjenja: 

1. Licencu možete steći ako posedujete visoku stručnu spremu tehničkog smera (mašinskog, građevinskog, elektrotehničkog, računarskog, građevinskog, arhitektonskog, tehnološkog, kao i iz oblasti zaštite od požara

2. Najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima projektovanja mera zaštite od požara ili njihovog nadzora

3. Položen stručni ispit iz zaštite od požara – Tu smo za Vas!  www.meritustim.rs

Korisni linkovi:

Kako do licence pogledajte na linku Ministarstva unutrašnjih poslova – Sektora za vanredne situacije.

Pravna regulativa:

1. Zakon o zaštiti od požara– članovi 32 i 38

2. Pravilniko polaganju stručnog ispita i uslovima za dobijanje licence i ovlašćenja za izradu Glavnog projekta zaštite od požara i posebnih sistema i mera zaštite od požara