GAŠENJE POŽARA

     Kratko uputstvo za gašenje požara.

⭕️ Da se ne iznenadimo, nego da ispravno, hladne glave reagujemo u slučaju požara.⁣ ⭕️ U zavisnosti kojoj klasi pripada požar, opredeljujemo se za sredstvo za gašenje.⁣ Kako koristiti protivpožarne aparate možete pogledati ovde. ⭕️ Sliku možete preuzeti, držati u telefonu ili odštampati, kako bi se sa vremena na vreme podsetili.