Kroz praksu se pokazalo da veliki broj ljudi ima nedoumicu oko opisa posla stručnog lica zaštite od požara. Shodno tome dajemo pregled nadležnosti, kako bi se stekla šira slika mogućnosti koje pruža polaganje Stručnog ispita iz zaštite od požara, kako u firmi, tako i prilikom traženja posla. Poslove stručnog lica ZOP podjednako dobro obavljaju i muškarci i žene.

Lice stručno osposobljeno za sprovođenje zaštite od požara ima dole navedene dužnosti: 

1) Sprovodi preventivne mere zaštite od požara utvrđene Zakonom, drugim propisima i Pravilima zaštite od požara. 

2) Redovno kontroliše funkcionisanje uređaja zaštite od požara i u slučaju neispravnosti odmah preduzima mere za sprečavanje neželjenih posledica i dovođenje uređaja u ispravno stanje. 

3) Utvrđuje broj i razmeštaj protivpožarnih aparata, hidrantske i druge opreme, kontroliše njihovu ispravnost i preuzima potrebne mere radi njihove zamene, popravke, servisiranja…

4) Učestvuje u pripremi predloga Pravila zaštite od požara i drugih akata iz oblasti zaštite od požara, njihovog donošenja i sprovođenja. 

5) Neposredno kontroliše sprovođenje utvrđenih ili naloženih mera zaštite od požara i u slučaju konstatovanja nepravilnosti i nedostataka bez odlaganja nalaže otklanjanje uočenih nepravilnosti ili zabranu rada. 

6) Priprema program i sprovodi osnovnu obuku zaposlenih, kao i praktičnu proveru znanja iz oblasti zaštite od požara (testiranje) 

7) Redovno izveštava rukovodioca o svim pojavama, promenama i problemima iz oblasti zaštite od požara i predlaže preduzimanje konkretnih mera. 

8) Prati propise iz oblasti zaštite od požara, kao i tehnička dostignuća iz te oblasti i u skladu sa tim predlaže i preduzima mere radi unapređenja zaštite od požara.

9) Predlaže i kontroliše sprovođenje mera i normativa zaštite od požara prilikom adaptacija, rekonstrukcija, popravki i servisiranja koje se vrše u objektu. 

10) Vodi propisane evidencije

11) Upozorava zaposlene u na potrebu pridržavanja predviđenih mera zaštite od požara. 

Invsticija u zaštitu od požara dugoročno stedi Vaš novac!